Dienstverleningsdocument afbeelding

Dienstverleningsdocument

Beheerst beloningsbeleid

Samenvatting beloningsbeleid Schaars Verzekeringen BV:

In het kader van onze wettelijke plicht is vastlegging van een aantal punten die betrekking hebben op het beloningssysteem van onze adviseurs en overige medewerkers noodzakelijk. Het beleid dat wij hanteren met betrekking tot beheerste beloning en het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze klanten is hierop gericht. Het beloningsbeleid maakt deel uit van onze bedrijfsprocessen.

Beloning overige medewerkers

Onze overige medewerkers ontvangen een vast salaris en geen variabele beloning. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op deze medewerkers niet van toepassing.

Maatregelen om een beheerst beloningsbeleid te borgen

Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Op basis van een risicoanalyse die wij hebben gemaakt van ons beloningsbeleid hebben wij een aantal maatregelen getroffen die een beheerst beloningsbeleid borgen.

Maatregelen:
  • Tegenwoordig worden wij bij complexe financiële producten rechtstreeks betaald door u, de klant. En dus niet meer door middel van provisies door de aanbieder. Dit betekent een extra waarborg voor u dat u een onafhankelijk advies krijgt. Alleen bij producten met een kleine financiële impact, zoals bij consumptief krediet waar de wetgever dit verplicht stelt, ontvangen wij provisie van de aanbieder.
  • Jaarlijks vindt door de verantwoordelijke(n) een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd.

Documenten

In onze dienstverleningsdocumenten vindt u de belangrijkste gegevens over ons kantoor. Zo staat er onder andere in wat voor diensten wij leveren, hoe u ons kunt bereiken en hoe wij beloond worden.